Nes Spkl.

Om Nes sportsklubb

Om Nes sportsklubb

NES SPORTSKLUBB

Nes Sportsklubb er et fleridrettslag med særidrettene fotball, håndball, turn, ski, sykkel og innebandy. Totalt har klubben ca 900 aktive medlemmer. Klubben ble stiftet i 1899. Dagens organisering av Nes sportsklubb tredde i kraft 30.4.1961, og er stadig i endring.

 Idrettslagets formål

 Nes Sportsklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Visjon

Nes Sportsklubb skal være den ledende kultur- og miljøfaktoren på Nesbygda.

 

Idrett: Fotball, håndball, ski, turn, sykkel, innebandy

Postadresse: Postboks 100, 2353 Stavsjø

E-postadresse: post@nessportsklubb.no

Bankforbindelse: Sparebanken Hedmark

Internettadresse: www.nessportsklubb.com

Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 976 179 226

 

Nes sportsklubb er hjemmehørende i Ringsaker kommune.

Anleggsadresser:

-          Stavsjø stadion, Tingnesvegen 81, 2353 Stavsjø

-          Dæhlibana, Kisevegen 10, 2350 Nes H

-          Helgøyabana, Evenrudvegen , 2350 Nes H

-          Lysløypa, Bergsmeierivegen,  2353 Stavsjø

-          Alpinbakken Øvernløypa , Nesvegen 1169, 2353 Stavsjø

-          Klubbhus, Tingnesvegen 81,  2353 Stavsjø

 

Nes Sportsklubb er tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité/ NIF:

Registrert tilknytning til Hedmark idrettskrets.

Registrert tilknytning til Ringsaker idrettsråd.

Registrert tilknytning til Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Skiforbund, Norges Gymnastikk- og turnforbund, samt Norges Sykkelforbund og Norges Bandyforbund.

 

 

 

 

Nes Sportsklubb
Tingnesvegen 79
Postboks 100
2353 Stavsjø
post@nessportsklubb.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift