Nes Spkl.

Politiattest

Politiattest
 

Nes Sportsklubb krever at alle ansatte og frivillige fremskaffer politiattest. 

Frivillige som har regelmessig kontakt med barn og unge, opparbeider seg et tillitsforhold til deltakerne. Formålet med å innhente politiattest fra våre frivillige,  er å bidra til at barn og unge som er med på Nes Sportsklubb sine aktiviteter skal være trygge. Politiattester uten merknad gir ingen garantier mot overgrep, men kan virke forebyggende.

Politiattest skal fremvises av alle ansatte og frivillige i Nes Sportsklubb som er i kontakt med barn og unge¨gjennom aktiviteter i regi av klubben.

Politiattest innhentes med hjemmel i politiregisterloven (Politiregisterforskriften § 34-1, jf.

Politiregisterloven § 39, første ledd.)

 

Ansvar
Hver idrettsgruppe utpeker en person som er ansvarlig for innhenting og registrering av politiattester fra sin gruppe. Denne personen er ansvarlig for at de frivillige får informasjon om innhenting av politiattest, samt ferdig utfylt skjema for bekreftelse på formål. Bekreftelse på formål fåes av sekretær i Hovedstyret. Kontaktpersonen i gruppene må også sørge for å ha en oversikt over fremviste politiattester, og sikre at alle frivillige har fremlagt gyldig politiattest. Kontaktpersonen har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Den frivillige er selv ansvarlig for å søke om politiattest og fremvise denne til kontaktpersonen. Å søke om politiattest kan enkelt gjøres elektonisk her: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder når den blir fremlagt Nes Sportsklubb.

Oppbevaring
P
olitiattesten er å betrakte som de frivilliges private eiendom og skal ikke oppbevares av Nes Sportsklubb. Etter at denne er forevist kontaktperson i gruppen,  skal den makuleres eller gis tilbake til den frivillige.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nes Sportsklubb
Tingnesvegen 79
Postboks 100
2353 Stavsjø
post@nessportsklubb.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift