Kunstgress på Stavsjø stadion

Status prosjektet

Som omtalt i media ble kunstgressprosjektet på Stavsjø stadion utsatt ett år ift opprinnelig plan. Dette skyldes flere forhold, men i hovedsak er det finansiering og tildeling av midler som gjorde at styret utsatte prosjektet til 2019. Så langt er Nes Sportkslubb tildelt kr. 750.000,- fra Sparebank stiftelsen Hedmark.I tillegg er behandling og håndtering av "granulat" i fokus om dagen. Både Sparebankstiftelsen Hedmark og Ringsaker kommune er opptatt av hvordan Nes Sportsklubb har tenkt å løse dette ift de utfordringer og erfaringer andre idrettslag har. Prosjektgruppa vil ha sterkt fokus på det miljømessige aspektet, og en vil sørge for at de krav og føringer som ligger til grunn for søknaden, samt tildelingene, blir ivaretatt. Nes Sportsklubb ønsker å sitte i førersetet i så måte.

Nes Sportsklubb vil komme tilbake med mer informasjon så snart prosjektgruppa har utarbeidet endelig prosjekt-/tidsplan.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift