Medlemsregistrering - overgang til ett felles system

Klubbadministrasjon (KA) - min idrett

Nes Sportsklubb har valgt å benytte idrettens nye og enkle løsning for medlemsadministrasjon - KLUBB ADMIN (KA).

Alle medlemmer er overført fra tidligere systemer, og det foregår pt en "vasking" av antall medlemmer og data på den enkelte. Ved konvertering fra de gamle systemene oppdaget en at flere medlemmer er registrert opptil 7 ganger. Alle dupleringer er oversendt Norges Idrettsforbud for justering-/endring. Forhåpentlig vis vil Nes Sportsklubb ha en oppdatert felles og riktig database-/medlemsoversikt pr 1. mars 2019.

Bruk av KA forutsetter at den enkelte medlem ivaretar registreringer i min idrett - https://minidrett.nif.no som er den enkeltes personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase. 

Den enkelte gruppe i Nes Sportkslubb vil benytte KA for å fakturere treningsavgifter basert på de satser som er vedtatt på årsmøtet.

Idrettstinget har pålagt alle idrettslag fra 2015 å kreve medlemskontingent. Årsmøte i Nes Sportsklubb fastsatte 19. mars 2018  medlemskontingenten til kr. 200,- pr medlem. Det vil være hovedlaget som fakturerer medlemskontingenten, og den vil bli sendt til alle medlemmene i Nes Sportsklubb, uansett hvilke gruppe/aktivitet de deltar i. DEt vil kun bli utstedt en medlemskontingent pr medlem.

Ved spørsmål rundt bruk av min idrett og KA, ta kontakt med lederne i en av gruppene i Nes Sportkslubb.

Kontaktperson rundt medlemskontingent er leder - Kjell Skaugen.

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift