Årsmøte i Nes Sportsklubb - hovedlaget

Årsmøte 20. mars 2019 kl 19.30 - klubbhuset

Ihht vedtatt organisasjonsplan for Nes Sportsklubb gjennomføres kun ett årsmøte i Nes Sportkslubb.

 

Den enkelte gruppe vil gjennomføre et "møte" etter samme mal og innhold som tidligere års årsmøter, men alle formaliteter vedtas på hovedlagets årsmøte. Dette vil i praksis si at det er kun lederne fra de enkelte grupper som velges på årsmøte. Den enklete gruppe kan organisere sine grupper fritt ihht oppgaver-/gjøremål-/utvalg etc.

Frasigelser av verv for de som ble valgt på hovedlagets årsmøte i 2018 sendes leder valgkomiteen Unni Granvold, snarest og sendes 27. februar 2019.

Nærmere publisering og årsmøte dokumenter vil bli kunngjort på et senere tidspunkt.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift