KUNSTGRESS STAVSJØ STADION - 120 ÅRS JUBILEUM

NY KOMPLETT STADION

Det nærmer seg oppstart for rehabilitering av Stavsjø stadion. Unisport Scandinavia AS er tildelt totalentreprisen for prosjektet som er kalkulert til totalt kr. 7,5 MNOK inkl MVA.

Prosjektet innebærer nytt kunstgress, ringmur m/gjerde rundt bana,lys, sluser ut/inn av bana etc. Alle krav som gjelder rundt bruk av granulat(innfyll) er fulgt, og det vil bli gitt opplæring til alle brukere av anlegget. Dette gjelder også skolene.

Nes Sportsklubb har fått godkjent spillemidler og kommunale midler til prosjektet med utbetaling i 2019 og 2020. I tillegg har Sparebank Stiftelsen Hedmark gitt kr. 750.000,- til prosjektet. Prosjektet er fullfinansiert innenfor de regler-/krav som gjelder for slike prosjekt.

For å dekke kostnader til lydanlegg og "Anleggstraktor" jobber Nes Sportklubb med alternative finansieringsmuligheter. Salg av andelsbrev og andre tiltak vurderes fortløpende.

Oppstart er planlagt til uke 24 og ferdigstillelse i uke 33.

Nes Sportsklubb er 120 år i 2019 og det planlegges med en markering i høst som en del av åpning av Stavsjø stadion.

Det vil bli gitt fortløpende oppdateringer rundt prosjektet og fremdrift.


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift