SAMARBEIDSAVTALE SPAREBANK 1 ØSTLANDET

1/1 - 31/12-2019

Det er inngått en samarbeidsavtale med Sparebank 1 Østlandet for perioden 1/1- 31/12 - 2019.

Nes Sportsklubb forplikter gjennom avtalen å profilere Sparebank 1 Østlandet som sin sponsor i de sammenhenger hvor det er naturlig.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift